Mesaj

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

Alman Ceza Kanunu

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bireyin cinsel davranışını tayin
hakkına* [cinsel dokunulmazlığı] karşı suçlar
 

makine çevirisi 

 
Madde 174 - Himayesine verilen
insanın cinsel istismarı
 
(1) Kim cinsel ilişkide bulunur

1. Yetiştirilmesi veya yaşam desteği için kendisine emanet edilen onsekiz yaşından küçük bir kişiye,
2. Eğitim, hizmet veya istihdam ilişkisi çerçevesinde kendisine tabi olan on sekiz yaşından küçük bir kişiye, eğitim, hizmet veya istihdam ilişkisiyle bağlantılı bir bağımlılığın kötüye kullanılması yoluyla veya
3. Biyolojik veya yasal altsoyu olan veya eşinin, hayat arkadaşının veya evlilik benzeri veya hayat ortaklığı benzeri bir toplulukta birlikte yaşadığı on sekiz yaşından küçük bir kişiye,
koğuş tarafından kendisine yaptıran veya yürüten kişi, üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1'inci cümlenin şartlarına göre, koğuşa üçüncü bir kişinin üzerinde veya önünde cinsel eylemlerde bulunulmasını talimat veren veya üçüncü bir kişiye yaptıran kişi de cezalandırılır.
(2) Onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin bu maksatla tahsis edilmiş bir tesiste yetiştirilmesi, yetiştirilmesi veya yaşamlarının yürütülmesinde destekle görevlendirilen ve cinsel eylemlerde bulunan kişi, üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. yıllar

1. Yetiştirilmelerine, eğitilmelerine veya yaşamlarında destek olmalarına hizmet eden, kendileri tarafından yürütülen veya yürüttüğü bu kurumla hukuki ilişkisi bulunan on altı yaşından küçük bir kişiye veya
2. Yetiştirilmelerine, eğitilmelerine veya yaşam tarzlarına destek olmalarına hizmet eden, bu kurum tarafından yaptırılan veya yaptırılan bu kurumla hukuki ilişkisi bulunan onsekiz yaşından küçük bir kişi üzerindeki konumundan yararlanma.
1'inci cümlenin şartlarına göre, koğuşa üçüncü bir kişinin üzerinde veya önünde cinsel eylemlerde bulunulmasını talimat veren veya üçüncü bir kişiye yaptıran kişi de cezalandırılır.
(3) Paragraf 1 veya 2'nin koşulları altında kim

1. Kendini veya koğuşu cinsel yönden uyarmak için koğuş önünde cinsel eylemlerde bulunursa veya
2. Kişinin önünde cinsel eylemlerde bulunacağı koğuşu belirler,
üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) Girişim cezalandırılabilir.
(5) Birinci fıkra 1 cümle 1 numara 1, fıkra 2 cümle 1 sayı 1 veya 3 fıkra 1 fıkra 1 cümle 1 sayı 1 veya 2 fıkra 1 cümle 1 numara 1 ile bağlantılı olarak, mahkeme buna göre ceza verebilir. Fiilin adaletsizliği küçükse hükmü dikkate almayınız.
 
 
 

 

 
Madde 176 - Çocukların* cinsel
istismarı
 
(1) 14 yaşından küçüklere cinsel eylemlerde bulunan veya kendi kendine yaptıran kişi, altı aydan on yıla kadar, daha hafif hallerde beş yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocuğu, üçüncü kişiye cinsel eylemlerde bulunmaya teşvik eden veya üçüncü kişilere yaptıran kişi de aynı şekilde cezalandırılır.

(3) Aşağıdakiler, üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır:

kim

1) bir çocuğun önünde cinsel eylemlerde bulunur 2) bir çocuğu kendi üzerinde cinsel eylemlerde bulunacak şekilde belirlemek veya 3) Görüntüler hakkında pornografik görüntüler göstererek, pornografik ses kasetlerini çalarak veya uygun şekilde konuşarak bir çocukla etkileşime girer.

(4) Teşebbüs cezalandırılabilir, bu, 3 numaralı paragrafa göre eylemler için geçerli değildir.

 
Madde 176a - Çocukların* cinsel
istismarının ağır hali
 

(1) Cinsel istismarın 176 (1) ve (2) nci maddelerinde belirtilen hallerde bir yıldan az olmamak üzere hapis,

Eğer:

1) 18 yaşından büyük bir kişi, çocukla cinsel ilişkiye girer veya çocuğun fiziksel penetrasyon içeren benzer cinsel eylemlerde bulunur veya bu tür eylemlerde bulunmasına izin verir.

2) eylem birlikte çalışan birkaç kişi tarafından başlatılır

veya

failin çocuğu sağlığına ciddi zarar verme veya çocuğun fiziksel veya zihinsel gelişimine ciddi zarar verme tehlikesiyle karşı karşıya bırakması

veya

4) failin son beş yıl içinde bu tür bir suçtan hüküm giymiş olması.

(2) 176a maddesi kapsamındaki hallerde, 184 (3) veya (4) maddelerine göre dağıtılan pornografik materyale konu yapmak amacıyla fail veya suç ortağı olarak hareket eden kişi cezalandırılır. iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası hedeflenir.

(3) Birinci fıkraya göre daha hafif olan haller üç aydan beş yıla kadar hapis, 2. fıkraya göre daha az ağır olan haller bir yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Madde 176 (1) ve (2)'de belirtilen durumlarda herhangi bir kişi

1) fiilde ciddi şekilde fiziksel istismara uğramak

2) eylemi ölüm tehlikesine sokar

(5) 1 ve 4 üncü fıkralarda belirtilen süreye, failin resmi bir emre dayalı olarak bir kurumda tutulduğu süre dahil değildir.

Paragraf 1 ve 4'te atıfta bulunulan durumlarda, yurtdışında mahkûm edilmiş bir suç, Alman ceza hukuku uyarınca, 176. maddenin 1. veya 2. fıkrası uyarınca bir suç olması halinde, Almanya'da mahkûm edilmiş bir suça eşdeğerdir.Madde 176b - Çocuğun* cinsel
istismarının ölümle sonuçlanması
 

Fail, en azından pervasızca cinsel istismar yoluyla çocuğun ölümüne sebep olursa, cezası müebbet veya on yıldan az olmamak üzere hapistir.

 

Madde 177 - cinsel saldırı; cinsel saldırı; tecavüz

(1) Başkasının görünür iradesi dışında, başka bir kişiye cinsel eylemlerde bulunan veya bunları yaptıran veya bu kişiyi üçüncü bir kişi üzerinde veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel eylemlerde bulunmasına veya hoş görmesine neden olan kişi, hapis cezası ile cezalandırılır. altı aydan beş yıla kadar.
(2) Başka bir kişiye cinsel eylemlerde bulunan veya bunları yaptıran veya bu kişiyi cinsel eylemlere veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel eylemlerde bulunmasına veya hoş görmesine neden olan kişi, aşağıdaki durumlarda da cezalandırılır:

1. Failin, kişinin karşı vasiyetname oluşturamayacak veya ifade edemeyecek durumda olmasını istismar etmesi,
2. failin, kişinin fiziksel veya zihinsel durumunun, bu kişinin rızasını almadıkça, iradesini oluşturma veya ifade etme konusunda önemli ölçüde kısıtlanmış olması anlamına gelmesinden yararlanması,
3. failin bir sürpriz unsuru kullanması,
4. failin, direnmesi halinde mağdurun ciddi zararla tehdit edildiği bir durumu istismar etmesi veya
5. Fail, kişiyi hassas bir kötülükle tehdit ederek cinsel eylemi gerçekleştirmeye veya hoş görmeye zorlamıştır.
(3) Girişim cezalandırılabilir.
(4) Vasiyetname oluşturamama veya ifade edememe, mağdurun hastalığı veya sakatlığından kaynaklanıyorsa, bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(5) Failin tespit edilmesi halinde bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.

1. Mağdura karşı şiddet kullanır,
2. mağduru hayati veya uzuv için yakın bir tehlikeyle tehdit ediyorsa veya
3. Mağdurun herhangi bir koruma olmaksızın failin insafına kaldığı bir durumdan yararlanır.
(6) Özellikle ciddi hallerde iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir. 2A özellikle şiddetli vaka genellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

1. fail, mağdurla cinsel ilişkiye girer veya failin cinsel ilişkiye girmesine neden olur veya mağduru özellikle küçük düşüren, özellikle de vücuda girme (tecavüz) içeriyorsa, mağdura benzer cinsel eylemlerde bulunur veya yaptırır veya

2. Suçun birkaç kişi tarafından ortaklaşa işlenmesi.
(7) Failin,

1. Silah veya başka bir tehlikeli alet taşır,
2. Başka bir şekilde, şiddet veya şiddet tehdidi yoluyla başka bir kişinin direncini önlemek veya aşmak için bir araç veya araç taşır veya
3. Mağduru sağlığa ciddi zarar verme riskine sokar.
(8) Failin,

1. Eylemde bir silah veya başka bir tehlikeli alet kullanır veya
2. kurban
a) fiilde ciddi şekilde fiziksel istismara uğramış, veya
b) Fiil sonucunda kişiyi ölüm tehlikesine sokar.

 (9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
 
 
Madde 180a - Fuhuş yapan kişilerin
sömürülmesi
 
(1) Fuhuşla uğraşan ve bunların şahsi veya ekonomik bağımlılık içinde tutuldukları bir işi ticari olarak yürüten veya yöneten kişi, üç yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
(2) Aynı şekilde cezalandırılan kimse
1.
onsekiz yaşından küçük bir kişiye fuhuş amacıyla barınma, ticari barınma veya ikamet izni verilmesi veya
2.
fuhuş uygulaması için barınma sağladığı başka bir kişi, onu fuhuş yapmaya teşvik eder veya bu amaçla istismar eder.
 
 
 
Madde 183 -  Teşhircilik
 
(1) Başkasını teşhirci bir davranışla taciz eden kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suç, ancak kovuşturmada kamu yararı nedeniyle resen müdahaleyi gerekli görmedikçe, talep üzerine kovuşturulur.

(3) Mahkeme ayrıca, suçlunun ancak uzun bir tedavi sürecinden sonra teşhirci eylemlerde bulunmayı bırakmasının beklenmesi halinde, şartlı tahliyeyle verilen hapis cezasının infazını da erteleyebilir.

(4) Bir erkek veya kadının teşhircilik eylemi nedeniyle tutuklanması durumunda da 3. fıkra uygulanır.

1. Azami bir yıl hapis veya para cezası ile tehdit eden başka bir hükme göre, veya

2. Bölüm 174 (2) No. 1 veya Bölüm 176 (3) No.1 uyarınca cezalandırılır.
 
Madden 183a - kamu rahatsızlığı
 
Alenen cinsel eylemlerde bulunan ve bu nedenle kasten veya bilerek rahatsızlık veren kişi, 183. maddeye göre cezalandırılmıyorsa bir yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
 
Madde 184 - Pornografik yazılar yayma

(1) Pornografik yazılar yayınlayan herkes (Bölüm 11 (3))

1. on sekiz yaşından küçük bir kişiye teklifte bulunur, sağlar veya erişim sağlar,

2. Onsekiz yaşından küçük kişilerin erişebileceği veya görebileceği bir yerde sergilemek, postalamak, göstermek veya başka bir şekilde erişilebilir kılmak,

3. İş yeri dışındaki perakende mağazalarında, kiosklarda veya müşterinin girmesine izin verilmeyen diğer satış noktalarında

posta yoluyla veya ticari ödünç verme kütüphanelerinde veya okuma çevrelerinde bir başkasına sunulan, girilen,

 3 A. onsekiz yaşından küçük kişilerin erişemeyeceği ve onlar tarafından görülemeyecek mağazalar hariç, ticari kiralama veya benzer ticari kullanım izni yoluyla

yapabilir, teklif edebilir veya başkasına verebilir,

4. Mail order ile ithalat yapmayı taahhüt eder,

5. Onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin ulaşabileceği veya görebileceği bir yerde umuma açık olarak veya ilgili ticaret, teklif, ilan veya reklamlarla ilgili ticari işlemler dışında yayınlar yayarak,

6. Başkasının kendisine sorulmadan almasına izin verir,

7. Bu gösterim için kısmen veya tamamen ücretli olarak halka açık bir film gösteriminde gösterilmesi,

8. 1'den 7'ye kadar olan sayılar anlamında veya bunlardan elde edilen kalemleri kullanmak veya başkasının kullanmasını sağlamak için imal eder, elde eder, tedarik eder, stokta bulundurur veya ithal etmeyi taahhüt eder veya

9. Bunları veya bunlardan elde edilen eşyayı, yürürlükteki ceza hükümlerine aykırı olarak yurt dışına ihraç etmeyi veya kamuya açık hale getirmeyi veya bu şekilde kullanılmasını sağlamayı taahhüt eder. Bir yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.

(2) Radyoda pornografik gösteri yayınlayan kişi de aynı şekilde cezalandırılır.
 
(3) Şiddet eylemleri, çocukların cinsel istismarı veya hayvanlarla yapılan cinsel eylemlerle ilgilenen pornografik materyal (Bölüm 11 (3)) yayınlayan herkes,

1.ortak,

2. halka açık olarak sergiler, yayınlar, sunar veya başka bir şekilde erişilebilir kılar veya

3. Bunları veya bunlardan elde edilen 1 veya 2 numara anlamındaki maddeleri veya başkasına kullanmak amacıyla imal eder, tedarik eder, tedarik eder, stokta bulundurur, teklif eder, ilan eder, reklamını yapar, ithal veya ihraç eder.

Pornografik yazıların çocukların cinsel istismarı ile ilgili olması halinde kullanıma izin verilmesi, üç aydan beş yıla kadar hapis, aksi takdirde üç yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkradaki hallerde pornografik yazıların (Madde 11 (3)) çocukların cinsel istismarına ilişkin olması ve gerçek veya gerçekçi olayları yansıtıyorsa altı aydan on yıla kadar hapis cezası, Fail, ticari bir temelde hareket ediyorsa veya bu tür suçların sürekli işlenmesi için oluşturulmuş bir çetenin üyesiyse.

(5) Çocukların cinsel istismarına ilişkin pornografik yazıları (Madde 11 (3)) kendisine veya üçüncü kişilere temin etmeyi taahhüt eden, yazıların gerçek veya gerçekçi olayları yansıtıyorsa bir yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır. Aynı şekilde, 1. cümlede belirtilen belgelere sahip olanlar da cezalandırılacaktır.

(6) Kişiye bakma hakkına sahip kişi hareket ediyorsa 1 No.lu paragraf uygulanmaz. Eylemin ticari borçlularla yapılan ticari işlemlerde gerçekleşmesi durumunda 1 No. 3a paragrafı uygulanmaz. Paragraf 5, münhasıran meşru resmi veya mesleki görevleri yerine getirmeye hizmet eden eylemler için geçerli değildir.

(7) 4. fıkrada belirtilen durumlarda, 73d maddesi uygulanır. 5. fıkra kapsamındaki bir suçun ilgili olduğu nesnelere el konulacak. Bölüm 74a geçerlidir
 
 
 
 
 
 
 

No thoughts on “Alman Ceza Kanunu”

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.