Правна информация

Немски наказателен кодекс

Немски: Gesetze (Машинен превод)

Английски: German Criminal Code

 

Вашите права в случай на непосредствена опасност

Немски: Deine Rechte bei drohender Gefahr (Машинен превод)

Английски: Your rights in domestic violence

 

Ходът на съдебното заседание

Немски: Der Ablauf einer Gerichtsverhandlung (Машинен превод)

Английски: Court hearing procedure

 

Вашите права в наказателното производство

Немски: Deine Rechte im Strafprozess (Машинен превод)

Английски: Your rights in criminal proceedings

 

Информация за прокуратурата

Немски: Informationen zur Strafanzeige (Машинен превод)

Английски: The Criminal complaint